De grote genade van Biddende Vaders is het samenzijn van verschillende groepen mannen, die niet alleen voor zichzelf bidden, maar ook bidden voor elkaar en voor hun geliefden. Zij bidden dagelijks voor andere mannen, zodat zij hun maskers afleggen, sterk staan in hun geloof, iedere verzoeking kunnen weerstaan, hoe moeilijk ook, en mensen worden van gebed.

Veel mannen lijken de routine van het gebed te hebben laten vallen. Wanneer ze een druk leven hebben, hebben ze een goed excuus om het gebed voor zich uit te schuiven naar straks of naar morgen. “Als we het druk hebben, dan hebben we juist het gebed nodig, we hebben het gebed zelfs nog meer nodig. We kunnen zelfs meer bereiken wanneer we eerst bidden.” Een vader die verder vertelt: “Ik herinner me een gesprek met een druk bezige arts die iedere dag een uur aan gebed besteedde. Wanneer ze een erg drukke dag had, besteedde ze twee uren aan gebed. Het is een kwestie van de juiste prioriteiten stellen.” 

Onze redenen
Ik ben ervan overtuigd dat je nu al bidt voor de zaken zoals hierboven beschreven. Maar de Heer zei: ‘Daar waar er twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun midden”. Indien wij, als mannen, iedere dag in onze verschillende landen bidden, dan geloof ik dat we werkelijk gezegend zijn en de wereld daadwerkelijk zal veranderen door ons gebed. We hebben het geloof van de kracht van God – Hij kan dingen veranderen – dus laten wij Hem daarom vragen.

Wat gebeurt er nu?
Het zou zo mooi zijn als je nu meteen al zou beginnen met het bidden van de gebeden in het boekje en laat me weten als er nieuwe groepen starten of als u extra boekjes nodig heeft. Bewaar deze gebeden die, naar onze mening, zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, en een symbool zijn van eenheid met andere vaders in gebedsgroepen over de hele wereld. Onthoudt dat er slechts ’twee of drie’ in een groep nodig zijn. Indien één van jullie een Biddende Vader wenst te worden, laat het ons weten en wij zullen er ook voor bidden. We hebben ook een kaars die elke dag brandt voor een kruis en leg de namen van hen die voor het gebed gevraagd voor het kruis en kaars. (Jezus de Verlosser en Licht van de Wereld).

Meer weten?
Een sheet met veelgestelde vragen voor het uitvoeren van gebedsavonden is op aanvraag beschikbaar.
De coördinator van Biddende Vaders Nederland is Ger Schmeits.

naar Landelijke website Biddende Vaders