Tot 2020 vonden er verspreid door Limburg diverse huwelijksvoorbereidingsbijeenkomsten plaats. Aanstaande echtparen konden dan deelnemen, samen met andere aanstaande bruidsparen, aan 3 avonden in de regio waarin ze trouwen of in een andere plaats waarvan de data, in overleg met de eigen parochiepriester, beter uitkwamen.  

Vanwege corona (fysieke bijeenkomsten waren moeilijk te realiseren en er waren ook amper bruidsparen) hebben er sinds 2020 helaas geen huwelijksvoorbereidingsbijeenkomsten meer plaatsgevonden.

We zijn aan het zoeken naar een nieuwe, goede manier om aanstaande bruidsparen bij elkaar te brengen. En zo uitwisseling en informatie te bieden over het prachtige sacrament: het Huwelijk.