Echtparenavond: ´Woord van leven´ levend maken

Het maandelijkse Woord van leven is een zin uit de bijbel met een uitleg die wil helpen om deze woorden in concreet leven om te zetten.

Zo’n tien keer per jaar komen er echtparen uit de regio Venlo rond dit Woord van leven bijeen.

Na een openingsgebed leest ieder een stuk van de tekst voor en daarna is er een uur lang een gedachtewisseling, waarbij het dagelijks leven in relatie tot de Bijbeltekst centraal staat.

Wat kun je concreet met deze zin uit de bijbel in je leven? De actualiteit komt voorbij, persoonlijke dingen komen aan de orde of de situatie van de Kerk is onderwerp van gesprek. Alles is bespreekbaar.

De avond wordt afgesloten met een gebed dat iemand voorbereidt en waaraan ieder zijn eigen gebedsintenties kan toevoegen.

Daarna is er nog tijd om gezellig na te praten. De avonden zijn steeds bij iemand anders thuis.

Ook op andere plaatsten in het bisdom Roermond kunnen nieuwe kringgroepen opgezet worden.

Interesse of hulp nodig bij het opstarten? Mail voor meer info naar jcbeurskens@hotmail.com