Als Centrum voor Huwelijk en Gezin kunnen we ons gelukkig prijzen met een gebedskring, momenteel gevormd door 16 kloosterordes in met name Limburg. Deze zusters en broeders bidden voor onze katholieke gezinnen. Toch geweldig dat we ons, als CHG, altijd gesteund mogen voelen door hun gebed. Elke 6-8 weken krijgen de kloosters een nieuwe gebedsintentie die meestal inspeelt op de kerkelijke tijd of activiteiten van het CHG.

De huidige gebedsintentie is:

Moge het vuur van de Heilige Geest neerdalen op onze gezinnen en hen de kracht geven om het katholieke geloof actief uit te dragen.

Zou je nu denken: “Goh, het klooster dat ik ken, wil hier misschien ook wel aan meedoen, dan komen we graag met je in contact. Mail dan even naar contact@huwelijk-en-gezin.nl om dit verder af te stemmen. Want hoe groter de gebedskring, hoe krachtiger het gebed.

Alvast onze dank!