Allereerst willen we vragen om ons te steunen d.m.v. gebed!

Uw gebed is heel krachtig ter ondersteuning van al onze activiteiten, maar ook voor de betrokken verloofden, gehuwden, gezinnen en al hun intenties.

En u kunt ons ook steunen door een financiƫle bijdrage! Voor onze activiteiten zijn we aangewezen op donaties en giften. Daarom vragen we uw steun.


U kunt ook een bijdrage overmaken via:

Rekeningnummer NL03 INGB 0001 7672 09

t.n.v. de Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond.

Heel veel dank voor uw steun!


Goed om te weten: uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Onze stichting is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor een gift, onder de gebruikelijke voorwaarden, aftrekbaar is van de belasting.

KvK-nummer: 74912917